Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regulamin dla Odwiedzających

 

Informacja w sprawie ograniczenia odwiedzin

SZANOWNI PACJENCI I ICH RODZINY

Na podstawie Zarządzenia nr 135/22 Dyrektora Szpitala z dnia 29.09.2022 r., w związku ze wzrostem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,  wprowadza się następujące zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych:

 1. Wstrzymuje się odwiedziny z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego na Oddziałach Zakaźnych i sali udarowej Oddziału III Neurologii. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych i za uprzednią zgodą Ordynatora/ Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza prowadzącego / dyżurnego, zapewnia się możliwość kontaktu z bliską osobą, dotyczy to:
  • pacjentów znajdujących się w stanie terminalnym lub bardzo ciężkim,
  • pacjentów o złych rokowaniach,
  • pacjentów małoletnich, którzy potrzebują osobistego kontaktu i wsparcia ze strony opiekunów.
 2. Na pozostałych oddziałach wprowadza się ograniczenie odwiedzin/ zakaz odwiedzin, o czym decyduje Ordynator/ Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz prowadzący/ dyżurny - może objąć tylko określonego pacjenta lub grupę pacjentów, np. zakaz odwiedzin pacjentów w pierwszej dobie po operacji, zakaz odwiedzin pacjentów chorych na chorobę zakaźną lub z innych przyczyn wymagających izolacji.
 3. Ze względów na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego, organizacyjnych, prowadzenia procesu leczenia, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny, wprowadza się:
  • na salach chorych jednoosobowych - czas trwania odwiedzin nieprzekraczający 2 godzin,
  • na salach chorych wieloosobowych - ograniczenie trwania czasu odwiedzin do 20 minut oraz ograniczenie ilości osób odwiedzających do 1 -2 osób jednoczasowo.
 4. Odwiedziny mogą być realizowane jedynie w dni powszednie w godzinach 14-18 oraz w dni świąteczne w godzinach 11-18. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z Ordynatorem/ Lekarzem Kierującym Oddziałem lub lekarzem prowadzącym/ dyżurnym. Każdy przypadek może być rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej na Oddziale, np. wizyty u pacjentów izolowanych są możliwe jedynie na podstawie zgody Ordynatora/ Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza prowadzącego/ dyżurnego.
  Na Oddziałach Pediatrycznych wprowadza się zakaz odwiedzin przez cały czas pobytu na oddziale, ponieważ z dzieckiem przebywa opiekun.
  Na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży umożliwia się odwiedziny w dni powszednie między 15-18, w dni świąteczne między 11-18, jednoczasowo wizyta 1-2 osób, czas trwania odwiedzin w uzgodnieniu z Ordynatorem/ Lekarzem Kierującym Oddziałem lub lekarzem prowadzącym/ dyżurnym.
 5. W przypadku braku możliwości odwiedzin przez bliskich, personel Szpitala będzie w miarę możliwości wspierał pacjenta w podtrzymywaniu kontaktów w sposób zdalny, np. z wykorzystaniem telefonu lub Internetu.
 6. Wprowadza się zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji wirusowej dróg oddechowych.
 7. Osoba odwiedzająca ma obowiązek przestrzegać zasad odwiedzin, stosowania środków ochrony osobistej - dezynfekcja rąk po wejściu na teren Szpitala, przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali chorych, maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos (podczas całego pobytu). Dodatkowo na Oddziałach Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologicznym oraz sali udarowej Oddziału Neurologii - fartuch ochronny przed wejściem do pacjenta.
 8. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala.

 

 


REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W ODDZIAŁACH

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
  • poszanowania mienia Szpitala,
  • nie zakłócania spokoju pacjentów oraz pracy personelu,
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
  • włożenia odzieży ochronnej (jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego Oddziału).
 2. W Szpitalu obowiązuje zakaz:
  • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych,
  • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
  • przynoszenia i podawania chorym żywności (powinna ona odpowiadać zalecanej przez lekarza diecie),
  • siadania osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
  • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.

 

 

 

Banery/Logo