Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego (właściciel strony internetowej https://www.szpital.wroc.pl/ ) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. Zamknij Zamknij

Osiągnięcia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego swoje działania związane z poprawą jakości świadczonych usług zdrowotnych rozpoczął w 2006 roku w celu uzyskania jak najwyższego zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z misją:

„ZDROWIE - PROFESJONALIZM – NOWOCZESNOŚĆ”

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (340,41 KB, pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Szpital poprzez wdrożenie następujących Systemów: Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, Zarządzania Środowiskiem - ISO 14001, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PN-N-18001, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO / IEC 27001 oraz dzięki Standardom Akredytacyjnym Szpitali, usprawnił funkcjonowanie procesów i działań pracowników, standaryzując procedury medyczne i organizacyjne, jak również zwiększył bezpieczeństwo pacjentów Szpitala.

Przyznane przez niezależne jednostki zewnętrzne certyfikaty są dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu, a wdrożone działania na rzecz jakości są weryfikowane podczas kolejnych wizyt kontrolnych przez wizytatorów i audytorów.

 


Certyfikat Akredytacyjny

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY Potwierdza się spełnienie przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego Szpital im.J.Gromkowskiego we Wrocławiu Podpis: Minister Zdrowia z upoważnienia Ministra Zdrowia Waldemar Kraska Sekretarz Stanu. Certyfikat nr: 2021/34 Certyfikat ważny 3 lata od daty wystawienia Data 23 listopada 2021 r.

 

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest szpitalom przez Ministerstwo Zdrowia na okres 3 lat. Certyfikat potwierdza, że opieka świadczona w szpitalu spełnia określone standardy jakości i bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 


Certyfikat ISO 9001

certyfikat iso 9001Ocenia zdolność spełniania wymagań i bezpieczeństwa pacjentów oraz obowiązujących przepisów prawnych. Porządkuje i ujednolica działania związane z planowaniem zasobów i zwiększa nadzór nad aparaturą, sprzętem medycznym oraz infrastrukturą. Redukuje rozpoznawane zdarzenia niepożądane oraz monitoruje i doskonali procesy świadczonych usług zdrowotnych.

 

 

 

 

 


Certyfikat ISO 14001

certyfikat iso 14001Wpływa na skuteczne planowanie, weryfikację i doskonalenie działań związanych z ochroną środowiska oraz działania Szpitala na środowisko zewnętrzne. Zapobiega powstawaniu awarii, usprawnia gospodarowanie odpadami i zwiększa świadomość proekologiczną pracowników

 

 

 

 

 

 


Certyfikat ISO 45001

certyfikat iso 45001Zapewnia pracownikom oraz pacjentom wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku szpitalnym. Identyfikuje i monitoruje zagrożenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe. Pozwala na świadome stosowanie środków ochrony w celu projektowania i planowania działań poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.

 

 

 

 

 


Certyfikat ISO/IEC 27001

certyfikat iso 27001Potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji gwarantuje ochronę gromadzonych danych pacjentów, szpitala oraz instytucji współpracujących poprzez zapewnienie poufności, prywatności, jednolitości i czytelności danych. Gromadzone i przetwarzane informacje i inne związane z nimi aktywa są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem.

 

 

 

 

 


Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego

certyfikat szpital dobrej praktyki żywienia klinicznego

W 2020 r. Szpital po raz pierwszy otrzymał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”, który potwierdza stosowanie europejskich i polskich standardów w zakresie żywienia klinicznego.

Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.

W 2022 r. w III edycji programu Szpital znalazł się na liście recertyfikowanych placówek.

Więcej informacji na temat programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” (181 kB, pdf)

 

 


Ogólnopolski Ranking Szpitali

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego począwszy od 2002 r. bierze udział w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" - Bezpieczny Szpital. W prestiżowym rankingu oceniany jest poziom zarządzania, spełnianie wymogów sanitarnych, jakość infrastruktury, działania inwestycyjne, infrastruktura placówki oraz jej kondycja finansowa.

certyfikat ranking szpitali za 2020 rokW rankingu ogólnopolskim w latach 2017 - 2020 Szpital zajmował następujące miejsca:

2020 - 9. miejsce w kraju
2019 - 18. miejsce w kraju
2018 - 16. miejsce w kraju
2017 - 17. miejsce w kraju

 

 

 

 

certyfikat ranking szpitali w województwie za 2020 rokW kategorii Najlepszy szpital w województwie dolnośląskim w latach 2017 - 2020 Szpital zajmował następujące miejsca:

2020 - 1. miejsce w województwie
2019 - 3. miejsce w województwie
2018 - 3. miejsce w województwie
2017 - 3. miejsce w województwie

 

 

 

 

certyfikat ranking szpitali Sieć szpitali za 2020 rokW kategorii Sieć szpitali poziom III w 2020 roku Szpital zajął 3. miejsce.

 

 

 

 

 

 


Inspiracje 2019

certyfikat Inspiracje 2019Szpital w konkursie „Inspiracje 2019” zajął 6. miejsce w kategorii Innowacje w szpitalu za projekt „Lider łączący korzenie szpitali wrocławskich”. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

 

 

 

 

 


Dolnośląska Nagroda Gospodarcza

statuetka dolnośląska nagroda gospodarcza

Dolnośląska Nagroda Gospodarcza (DNG) to regionalne wyróżnienie przyznawane dla wybitnych przedsiębiorców, wiarygodnych podmiotów gospodarczych i instytucji, których działalność jest istotna dla dynamicznego rozwoju regionu i promocji Dolnego Śląska.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, jako pięciokrotny laureat Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, został wyróżniony Dolnośląską Nagrodą Gospodarczą przez Kapitułę DNG pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 16 listopada 2012 roku podczas XIV Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej.

 

 


Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

statuetki dolnośląski certyfikat gospodarczy

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego jest 5-krotnym laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i objęciu stanowiska przewodniczącego Kapituły DCG przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, DCG stał się najważniejszym Certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej w regionie.

 

 

Banery/Logo