Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Horyzont Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Widok na budynek przy ul. Wołowskiej

Rejestracja

 • czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 17:00
 • tel. 71/ 352 84 12

 

 

 


O poradni

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością.
 • Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju ma charakter interdyscyplinarny, to wielokierunkowe oddziaływania skierowane na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.
 • W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 3 do 6 godzin miesięcznie.
 • Zespół wczesnego wspomagania rozwoju stanowią terapeuci przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 • Z bezpłatnej terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogą korzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 
  Poradnia „Horyzont" również wydaje takie opinie.

 

W ramach Poradni oferujemy:

 • diagnozę rozwoju dziecka i jego dysfunkcji
 • sporządzenie opinii psychologicznej na temat dziecka
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię behawioralną
 • terapię ręki
 • psychoedukację
 • konsultacje i porady dla rodziców,

 

Cele terapii:

 • prowadzenie diagnozy rozwoju dziecka,
 • planowanie i prowadzenie pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie sfery poznawczej dziecka,
 • pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych,
 • minimalizowanie deficytów rozwojowych,
 • wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,
 • wspomaganie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • wspieranie rodziny w prawidłowym rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania,
 • wspieranie rodziny w zrozumieniu rozwoju dziecka nietypowo rozwijającego się,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności rodziny na temat stosowania różnych metod i technik w domu.

 

Stosowane metody terapii:

 • Metoda Knillów,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborn,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Paula Denisona (Gimnastyka Mózgu),
 • Terapia behawioralna,
 • Terapia ręki,
 • Metoda Komunikacji Wspierającej i Alternatywnej (AAC),
 • Metoda 18 struktur wyrazowych,
 • Terapia psychologiczna,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia logopedyczna,
 • Programy multimedialne,
 • Arteterapia,
 • Rehabilitacja Ruchowa z elementami stymulacji sensorycznej.

 


Lokalizacja

51- 116 Wrocław, ul. Wołowska 9

 

Przejdź do dużej mapy

Banery/Logo