Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego (właściciel strony internetowej https://www.szpital.wroc.pl/ ) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. Zamknij Zamknij

Monitoring pomieszczeń

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu pomieszczeń

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, wspomagania nadzoru medycznego nad pacjentem na oddziałach szpitalnych oraz dla poprawy ochrony osób i mienia, znajdujących się na terenie Szpitala, poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji. Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne: korytarze szpitalne, tereny na zewnątrz wokół obiektów, głównie bramy wjazdowe na teren szpitala. Rejestrację obrazu (monitoring) wykonuję się uwzględniając konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym przekazywanie obrazu z monitoringu w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych czynności fizjologicznych, oraz konieczność ochrony danych osobowych.  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych, szatni, przebieralni, pomieszczeń udostępnionych zakładowym organizacjom związków zawodowych, miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych za wyjątkiem dozwolonych przepisami prawa, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa – w przypadku szpitali. Infrastruktura monitorowana oznaczona jest odpowiednimi tablicami informacyjnymi dot. systemu monitoringu.

Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Kamery nie rejestrują dźwięku.

Dostęp do systemu monitoringu nie jest dostępem publicznym, nagrań z tego systemu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach.

Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni, a po jego upływie są automatycznie kasowane (nadpisywane) przez system, tzn. całkowicie i bezpowrotnie niszczone. W szczególnych przypadkach nagrania mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano powyżej. Dotyczy to sytuacji, gdy nagrania mogą posłużyć jako materiał dowodowy, bądź czas ich przechowywania regulują odrębne przepisy prawa. 

W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego Wniosku o zabezpieczenie nagrań monitoringu. Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym organom w wyniku prowadzonego przez nie postępowania.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego określone zostały w dokumencie pt. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego

 

Banery/Logo