Staże podyplomowe i rezydentury

Miło nam poinformować, że z dniem 01.10.2022 roku w naszym Szpitalu absolwenci uczelni medycznych mogą rozpocząć staż podyplomowy, 
w tym celu powinni złożyć w biurze DIL (Rejestr Lekarzy - Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45, I piętro, pokój 1.07) do dnia 31.07.2022 roku : 
 
- wniosek o o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego
- wniosek o wpisanie na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
- wniosek o skierowanie na staż podyplomowy 
 
posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w celu odbycia stażu podyplomowego jest warunkiem otrzymania miejsca stażowego.