Dane podstawowe

Dane podstawowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

adres: ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

email: sekretariat@szpital.wroc.pl

ePUAP: /gromkowski/SkrytkaESP

faks: 71 326 06 22

Adres e-mail do przesyłania faktur w plikach elektronicznych:

NIP: 895-16-31-106

REGON: 000290469

KRS: 0000062499

Nr księgi rejestrowej: 000000001264

Rachunek Bankowy:
PKO Bank Polski
98 1020 5226 0000 6102 0814 3937​

Strona internetowa:

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej: