Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Osobą pełniącą obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest Kinga Sirek.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, realizacją Pani/Pana praw wynikających z RODO.

W jaki sposób można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

  • listownie na adres:
    Inspektor Ochrony Danych
    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego
    ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
  • e-mailowo: iodo@szpital.wroc.pl
  • telefonicznie: 501 612 921