Poradnia Logopedyczna

Widok na budynek przy ul. Wołowskiej

Rejestracja

 • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00
 • rejestracja telefoniczna: 71/ 352 84 12 lub
  605 061 153 

 

 


O poradni

Celem terapii logopedycznej jest wyrównywanie deficytów w komunikacji z otoczeniem, usuwanie wad wymowy oraz rozwijanie sprawności językowej dziecka.

Oferujemy świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy, diagnozy i terapii dzieci m.in.

 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm)
 • niedokształceniem mowy o typie afazji percepcyjnej (zaburzenia rozumienia mowy)
 • niedokształcenia mowy o typie afazji ekspresyjnej (zaburzenia w nadawaniu mowy)
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • mutyzmem
 • jąkaniem
 • wadami artykulacyjnymi
 • ryzykiem dysleksji
 • deficytami w zakresie pamięci i uwagi
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • zaburzeniami emocjonalnymi (dzieci wycofane, lękowe)

Terapię zaburzeń mowy prowadzimy w oparciu o indywidualne programy logopedyczne, wspieramy ją komputerowymi programami logopedycznymi.

Wydajemy opinie logopedyczne dotyczące aktualnego stanu rozwoju mowy.

 


Lokalizacja

Wrocław, ul. Wołowska 9

 

Przejdź do dużej mapy