Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Widok na budynek przy ul. Wołowskiej

Rejestracja

 • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00
 • rejestracja telefoniczna: 71/ 352 84 12 lub
  605 061 153 

 

 


O poradni

 

W ramach Poradni oferujemy:

 • diagnozę rozwoju dziecka i jego dysfunkcji
 • diagnozę zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci
 • diagnozę systemu rodzinnego
 • konsultacje i porady
 • psychoedukację
 • farmakoterapię
 • psychoterapię indywidualną
 • program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym terapię grupową, psychologiczną, logopedyczną

Specjalistycznej pomocy udzielamy dzieciom z:

 • deficytami rozwojowymi
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • trudnościami szkolnymi (dysleksja rozwojowa)
 • ADHD
 • zaburzeniami emocjonalnymi i interpersonalnymi
 • zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi
 • zaburzeniami odżywiania się
 • psychozami

Celem oddziaływań terapeutycznych w Poradni jest:

 • zminimalizowanie deficytów rozwojowych
 • stymulacja naturalnych procesów rozwojowych
 • redukowanie i usuwanie objawów chorobowych
 • poprawa funkcjonowania systemu rodzinnego
 • promowanie zdrowych zachowań w rodzinach pacjentów

Dzieci objęte są kompleksową opieką specjalistyczną, która optymalizuje procesy rozwojowe i powrót do zdrowia.

 


Lokalizacja

51-116 Wrocław, ul. Wołowska 9

 

Przejdź do dużej mapy