Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Diagnostyka obrazowa

 Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej: lek. med. Magdalena Śliwińska

Kierownik Sekcji Techników: Anna Boho

Dział wyposażony jest m.in. w nowoczesny rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, cyfrowe RTG i USG.

 

Rejestracja:
 • do Pracowni RTG:
  tel. 71/ 39 57 484
  - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00,
 • do Pracowni RTG dla dzieci: 
  tel. 71/ 39 25 340 lub 71/ 39 25 339
  - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-14:00,
 • do Pracowni USG:
  tel. 71/ 39 57 518
  - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00,
 • do Pracowni USG dla dzieci:
  tel. 071 700 3000, 459 595 500 (tylko dla połączeń z telefonów komórkowych)
  - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-14:00,
 • do Pracowni TK:
  tel. 71/ 39 57 484, 71/ 39 57 518
  - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00,
 • do Pracowni RM:
  tel. 71/ 39 57 484, 71/ 39 57 518
  - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

 

Wykonywane badania:

Badania rezonansu magnetycznego (RM) oraz tomografii komputerowej (TK) wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego).

Istnieje również możliwość wykonania odpłatnie badań z zakresu RTG, USG, TK i RM - lista oraz ceny badań dostępne są w Cenniku usług, który znajduje się w zakładce Odpłatne usługi.

Ponadto pracownie RTG i USG wykonują nieodpłatnie badania na rzecz osób posiadających skierowanie wydane przez jednostki, z którymi szpital zawarł umowę.

Kontakt:
 • Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej:  tel. 71/ 39 57 481