VI Oddział Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii

Ordynator: dr n. med. Krzysztof Krause

Zastępca Ordynatora: lek. med. Dorota Wójcik-Dyś

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Irena Matula

 

Kontakt

 • Sekretariat oddziału: 71/ 39 57 403
 • Ordynator: 71/ 39 57 401
 • Dyżurka lekarska: 71/ 39 57 624, 623
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 71/ 39 57 485
 • Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 413, 632

Działalność oddziału

Jest to oddział ogólnointernistyczny, który poza standardową diagnostyką i terapią wchodzącą w zakres pracy oddziału chorób wewnętrznych, zajmuje się także diagnostyką bezdechu sennego.

Oddział wykonuje:

 • badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej i serca,
 • biopsję szpiku kostnego,
 • nakłucia diagnostyczne i odbarczające jamy otrzewnej i jamy opłucnej,
 • przezskórną endoskopową gastrostomię (PEG),
 • endoskopię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • badania polisomnograficzne (bezdech senny)

 


Lokalizacja oddziału

Budynek A, A1, I piętro

plan obiektu