III Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Ordynator: dr n. med. Katarzyna Mariańska

Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Lewandowska - Rabijak

 

Kontakt

  • Sekretariat oddziału: 71/ 39 57 643
  • Ordynator: 71/ 39 57 644
  • Dyżurka lekarska: 71/ 39 57 645
  • Pielęgniarka Oddziałowa: 71/ 39 57 640
  • Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 641

 


Działalność oddziału

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych. Większość hospitalizowanych to pacjenci z udarami mózgu (krwotocznymi i niedokrwiennymi), dla których powstał pododdział udarowy.

Diagnostyka opiera się na badaniach neuroobrazujących (tomografia głowy, rezonans magnetyczny, angiografia) oraz innych takich jak EEG, USG naczyń zewnątrz-czaszkowych. Pracownie EEG oraz EMG funkcjonują w ramach struktury oddziału. Pacjenci niesprawni ruchowo korzystają z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez wykwalifikowany personel.

Oddział zajmuje się także diagnostyką i leczeniem pacjentów z padaczką, chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego oraz zaburzeniami otępiennymi.

 


Lokalizacja oddziału

Budynek A1, III piętro

plan obiektu