Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Rejestracja

Rejestracja na pierwszą wizytę prowadzona jest przez Dział Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - Rejestracja w budynku A3 - osobista lub telefoniczna.

Działalność Ośrodka

Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierować może lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, POZ.
Kierowane mogą być tu dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku od 0 do 18 lat.

Pierwsza wizyta w Ośrodku odbywa się u specjalisty rehabilitacji medycznej, który ustala indywidualny program rehabilitacji, jej czas i częstotliwość terapii.
Czas trwania wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Ośrodek nie prowadzi terapii wad postawy (nie mamy w swoich strukturach Poradni Wad Postawy).

REGULAMIN DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PRACOWNI FIZJOTERAPII ORAZ OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

 


Lokalizacja

Wrocław, ul. Koszarowa 5
Budynek A3, II piętro

plan obiektu