XVII Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Bożena Głowska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Rdzak

 

Kontakt

  • Sekretariat oddziału: 71/ 39 25 383
  • Lekarz Kierujący Oddziałem: 71/ 39 25 384
  • Dyżurka lekarska: 71/ 39 25 386, 380
  • Pielęgniarka Oddziałowa: 71/ 39 25 382
  • Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 379

 


Działalność oddziału

Oddział przyjmuje i leczy dzieci w stanie zagrożenia życia i zdrowia od noworodka do 18 roku życia, z wyjątkiem dzieci wymagających natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Wyposażony jest w najnowszy sprzęt monitorujący, oddechowy, w tym HFO (służący noworodkom z bardzo niską wagą urodzeniową, jak również dzieciom starszym), a także diagnostyczny (bronchoskopy, USG, RTG i inny).

Dodatkowo posiadamy w pełni wyposażoną karetkę reanimacyjną dla noworodków i prowadzimy transport noworodkowy dla Dolnego Śląska, przewożąc noworodki w stanie zagrożenia życia do ośrodków mogących je odpowiednio diagnozować i leczyć.

Oddział stosuje nowoczesną terapię leczenia niedotlenienia okołoporodowego metodą selektywnej hipotermii głowy /Cool-Cap/. Dzięki tej metodzie możliwe jest złagodzenie skutków zamartwicy okołoporodowej u noworodków urodzonych >= 36 Hbd i masą ciała >= 1800 g.
Warunkiem jest rozpoczęcie terapii w pierwszych 6 godzinach życia dziecka.

Lokalizacja oddziału

Budynek A3, III piętro

 

plan obiektu