Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

 

W dniu 26.07.2022 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.


Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Wartość dofinansowania: 477 588,47 zł 

Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Termin realizacji: do 31.12.2022 r.


Opis zadania: w ramach dofinansowania Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego zrealizował następujące inwestycje podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych:

  1. FortiGate-100F 1 Year Enterprise Protection, P/N FOR-FC-10-F1OOF-811-02- 12;
  2. FortiGate-30E 1 Year Unified Threat Protection (UTP), P/N FOR-FC-10- 0030E-950-02-12;
  3. FortiAnalyzer-VM Support 1 Year 24x7 FortiCare Contract (for 1-6 GB/Day of Logs), P/N FOR-FC1-10-LV0VM-248-12;
  4. Wdrożenie i instalacja systemu NACVIEW1000 wraz z pięcioletnim wsparciem;
  5. System typu SIEM ENERGY LOGSERVER SIEM Licencja na 36 miesięcy z wdrożeniem i szkoleniem;
  6. System tworzenia kopii zapasowych Licencje Veeam Enterprise Backup&Replication wraz ze wsparciem na okres 48 miesięcy