Poprawa dostępności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami​

 

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich
pn.: Poprawa dostępności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami​

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 997 356,81 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu:

 1. W ramach zakresu architektonicznego Szpital planuje wykonanie następujących zadań:.
  • poprawa dostępności wejścia do budynku C Szpitala poprzez wymianę i montaż drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku;
  • poprawa komunikacji pionowej części zakaźnej Szpitala poprzez modernizację 3 dźwigów osobowych: w budynku A2 – wymiana 2 wind oraz w budynku C – 1 windy;
  • zakup sprzętu medycznego zwiększającego dostępność Szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami, , tj. łóżek regulowanych o zwiekszonym udźwigu wraz z materacami przeciwodleżynowymi;
  • wymianę oznaczeń ułatwiających poruszanie się po Szpitalu oraz oznaczenie przeszklonych drzwi w budynkach A1, A2, A3 min. 2 pasami kontrastowymi.
 2. W ramach zakresu cyfrowego Szpital planuje wykonanie następujących zadań:
  • zakup systemu kolejkowego;
  • zakup kiosków mulimedialnych.
 3. W ramach zakresu informacyjno - komunikacyjnego Szpital planuje wykonanie następujących zadań:
  • wyposażenie Izby Przyjęć i Oddziałów Szpitala w sprzęt medyczny tj.: chodziki, wózki inwalidzkie, wózki do transportu w pozycji leżącej, wózki toaletowe, fotele do transportu pacjenta.
  • wyposażenie punktów informacyjnych w urządzenia do obsługi osób słabo słyszących - pętle indukcyjne;
  • zakup filmu na stronę internetową Szpitala, ułatwiającego osobom ze szczególnymi potrzebami zapoznanie się z zakresem działalności Szpitala;
  • realizacja szkoleń z zakresu: komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, PJM, publikacji treści na stronie internetowej w tym zasad redagowania tekstu, savoir vivre’u.

 

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.