Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Rehabilitacja

Oferujemy szerokie możliwości rehabilitacji przez wykwalifikowany personel, w bardzo dobrze wyposażonych salach.

W naszej placówce stosowana jest: Kinezyterapia m.in. metodami NDT-Bobath, Vojty, Castillo-Moralesa, PNF, terapia czaszkowo-krzyżowa, McKenzie, terapia manualna i powięziowa, FITS, system spiralnej stabilizacji mięśniowej, terapia trójwymiarowa stóp; Hydroterapia; Masaż; Fizykoterapia: m.in. elektroterapia, terapia ultradźwiękowa, laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia miejscowa, ciepłolecznictwo; Terapia zajęciowa; Terapia neurologopedyczna.

W Szpitalu funkcjonują następujące jednostki rehabilitacyjne:Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Kierowane mogą być tu dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku od 0 do 18 lat. Ośrodek nie prowadzi terapii wad postawy (nie mamy w swoich strukturach Poradni Wad Postawy). Czas trwania wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierować może lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, POZ. Pierwsza wizyta w Ośrodku odbywa się u specjalisty rehabilitacji medycznej, który ustala indywidualny program rehabilitacji, jej czas i częstotliwość terapii.

Rejestracja na pierwszą wizytę prowadzona jest przez Dział Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (rejestracja w budynku A3) lub pod numerem telefonu 071 700 30 00, a dla połączeń z telefonu komórkowego 459 595 500.

 


Dziecięca Opieka Koordynowana (DOK)

Jej celem jest zapewnienie dzieciom, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, skoordynowanej opieki poszpitalnej obejmującej specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne. Podmiotem koordynującym opiekę DOK jest Poradnia Neonatologiczna będąca w strukturze organizacyjnej szpitala.

Do objęcia opieką w ramach świadczenia kwalifikują się dzieci do 3 roku życia, które posiadają zaświadczenie o podleganiu ustawie „Za życiem”. Skierować pacjenta może każdy lekarz, ale warunkiem ustalenia terminu jest dostarczenie kopii zaświadczenia „Za życiem”, termin ustalany jest niezwłocznie. Pierwsza wizyta w Ośrodku odbywa się u specjalisty pediatrii oraz rehabilitacji medycznej, który ustala indywidualny program rehabilitacji, jej czas i częstotliwość terapii.

Rejestracja na pierwszą wizytę prowadzona jest przez Dział Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (rejestracja w budynku A3) lub pod numerem telefonu 071 700 30 00, a dla połączeń z telefonu komórkowego 459 595 500.

 


Pracownia Fizjoterapii

Rejestracja pacjentów, niezależnie od wieku, odbywa się po okazaniu ważnego skierowania od lekarza POZ lub od specjalisty. Na skierowaniu muszą znajdować się dane przychodni kierującej wraz z numerami resortowymi, imię i nazwisko pacjenta, numer pesel, adres zamieszkania, dane medyczne, w tym cel skierowania pacjenta na fizjoterapię, liczbę oraz rodzaj zabiegów. Skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych ważne jest do 30 dni od dnia wystawienia. Rehabilitacja prowadzona jest zwykle w cyklach 10-dniowych (lub zgodnie z przedstawionym skierowaniem) w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez świąt).

Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu: 71/ 39 25 366 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12 w Dziale Fizjoterapii na II piętrze w budynku A3.

Aktualności i informacje

Aktualizacjia harmonogramu szczepień COVID-19 osób przewlekle chorych i osób w wieku powyżej 60 lat

 

Aktualizacja harmonogramu rejestracji szczepień COVID-19 osób przelekle chorych, szczepienia osób w wieku powyżej 60 lat

Więcej…

Rejestracja szczepień COVID-19 osób przewlekle chorych, osób w wieku 65-69 lat oraz 70+

Otwarcie rejestracji szczepień COVID-19 osób przelekle chorych, osób w wieku 65-69 lat oraz 70+

Więcej…