Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Projekty

Ocena globalnego stanu odpowiedzi immunologicznej i obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z chorobami nerek, wątroby i serca: biorców przeszczepów, dializowanych, z marskością wątroby i z niewydolnością serca

Badania nad uzyskaniem nowatorskiej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 odpowiedzialnemu za chorobę COVID-19 

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID – 19

Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne „Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Zakup sprzętu do pracowni endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego

Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój systemów informacji medycznej w podmiotach leczniczych o zasięgu wojewódzkim

Dolnośląskie E-Zdrowie: e-usługi dla obywateli

Dolnośląskie E-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dolnośląskie E – Zdrowie

Zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka /SPZOZ/ we Wrocławiu

Zakup i wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Modernizacja kompleksu diagnostycznego. Diagnostyka cyfrowa oraz obrazowa dla dzieci i dorosłych

Modernizacja wyposażenia Pracowni Diagnostyki RTG w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym we Wrocławiu


 

 

 

 

logo NCBiRUMWWSS logo małe

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

  pt. „Ocena globalnego stanu odpowiedzi immunologicznej i obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów z chorobami nerek, wątroby i serca: biorców przeszczepów, dializowanych, z marskością wątroby i z niewydolnością serca”

 

Termin realizacji: 02.11.2020 do 31.10.2021

Streszczenie:


Celem projektu jest:

1. Określenie częstości występowania skąpoobjawowych zakażeń SARS-CoV-2 u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby lub serca poprzez ocenę obecności przeciwciał i ich klas przeciwko SARS-CoV-2.

2. Ocena globalnej odpowiedzi immunologicznej (humoralnej i komórkowej) u wyżej wymienionych pacjentów w celu identyfikacji wzorów odpowiedzi immunologicznej powiązanych z zakażeniem SARSCoV-2 dla optymalizacji przewlekle stosowanych schematów leczenia.

3. Zastosowanie technologii „uczenia maszyn” w celu wytypowania zestawu biomarkerów pozwalających na szybką diagnostykę stanu układu immunologicznego. Ma to służyć stratyfikacji ryzyka ciężkości przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 lub potencjalnej odpowiedzi na szczepionkę

Możliwość określenia stanu globalnej odpowiedzi immunologicznej może stać się kluczowa w selekcji adekwatnej terapii COVID-19 dopasowanej do stanu kompetencji immunologicznej współistniejących problemów medycznych konkretnego pacjenta.

Wartość projektu: 2 995 625,00 zł

Członkowie Konsorcjum:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu,

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19".
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

 

logo NCBiR

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

  pt. „Badania nad uzyskaniem nowatorskiej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 odpowiedzialnemu za chorobę COVID-19"

 

Termin realizacji: 02.11.2020 do 31.10.2021

Streszczenie:
Celem projektu jest rozwój nowatorskiego, interdyscyplinarnego rozwiązania dla szczepionki opartego na rekombinowanych białkach wirusa, fragmentach tych białek jako epitopów immunoreaktywnych z surowicą ozdrowieńców, użyciu termostabilnego nanoadiuwantu w kontekście dobrze scharakteryzowanej platformy wytwarzania formulacji z antygenami szczepionkowymi dla donosowej drogi podawania szczepionki.
Dzięki badaniom będzie możliwe rozwinięcie nowej szczepionki przeciw pandemicznej SARS-CoV-2 poprzez przeprowadzenie fazy badań przedklinicznych przygotowującej produkt do fazy badań klinicznych.

Wartość projektu: 3 978 750,00 zł

Członkowie Konsorcjum:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu,

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19".
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 C Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

 

Numer projektu: RPDS.06.02.00-02-0001/20-00

 

pn „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID – 19”

 

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych,
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych,
9. działania informacyjno- promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021 r.


Wartość przyznanego dofinansowania dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego wynosi: 17 542 789,00  zł.

 

 logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020

 

 

Numer projektu:RPDS.06.02.00-02-0069/16-00

   "pt. Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne „Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego." 

 Całkowita wartość projektu to 10 600 741,54 złotych

 

Dofinansowanie z UE to 8 624 050,64 złotych.

 
 

 

Projekt realizowany w formie partnerstwa. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej. Projekt zakłada przebudowę parteru, poddasza budynku C – WSS im. J. Gromkowkiego na potrzeby stworzenia Centrum Leczenia Nabytych Niedoborów Odporności oraz zakup wyposażenia, niezbędnego sprzętu medycznego oraz sprzętu informatycznego.

  

 

Realizacja projektu w okresie od 10 styczeń 2018 r. do 27 lipiec 2019 r.

 


 

 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 NA LATA 2014-2020Numer projektu: RPDS.06.02.00-02-0078/16


 pn „Zakup sprzętu do pracowni endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.”

W dniu 31.07.2017 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Zakup sprzętu do pracowni endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego".


 

Całkowita wartość projektu to 1 255 740,00 złotych, dofinansowanie z UE wynosi 1 066 856,25 złotych.

Celem projektu jest wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. j. Gromkowskiego, który wykorzystywany będzie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii. W ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt do pracowni endoskopii: zestaw do wideo endoskopii, na który składają się następujące elementy:

1) tzw. wieża wideoskopu,

2) Zestaw do zapisu w formie audiowizualnej oraz archiwizacji badań wideoskopowych,

3) zestaw do diatermii wykorzystywany podczas badań wideoendoskowpowych.

Realizacja projektu w okresie od 24 października 2016 r do 14 grudnia 2017 roku.

 


 

 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020.

  

Projekt nr RPDS.02.01.01-02-0079/16-00
z dnia 8 marca 2017 r.

  pt. „Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój systemów informacji medycznej w podmiotach leczniczych o zasięgu wojewódzkim”

 

Projekt  będzie realizowany na zasadach partnerstwa.

Całkowita wartość projektu 12 342 854,44 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 10 327 006,51​ zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup infrastruktury i  oprogramowania do korzystania z e-usług.

 


 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PIORYTETU II „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013.

 

 

Projekt nr UDA-RPDS.02.02.00-02-002/13-00

 

 

pt. „Dolnośląskie E-Zdrowie: e-usługi dla obywateli”

 

 

 

Projekt „Dolnośląskie E - Zdrowie” realizowany na zasadach partnerstwa.
W dniu 28.02.2014r. została podpisana umowa konsorcjum w skład, której wchodzą 4 podmioty. Liderem konsorcjum został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu.

 

Całkowita wartość projektu to 2 402 190,00 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 1 782 300,09 zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup oprogramowania do korzystania z e-usług.

 


 

 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PIORYTETU II „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013.

 

 

Projekt nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00

 

pt. „Dolnośląskie E-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”

 

 

 

Projekt „Dolnośląskie E - Zdrowie”, realizowany na zasadach partnerstwa.
W dniu 14.05.2013r. została podpisana umowa konsorcjum w skład, której wchodzi 9 podmiotów. Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

 

Całkowita wartość projektu 22 079 878,58 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 18 765 687,76 zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup oprogramowania do korzystania z e-usług.

 

 


 

logo unine

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PIORYTETU II „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013.
 
Projekt nr UDA-RPDS.02.02.00-02-026/09-00
 
pt. „Dolnośląskie E - Zdrowie”
 
 

Projekt „Dolnośląskie E - Zdrowie”, realizowany na zasadach partnerstwa.

W dniu 12.06.2009r. została podpisana umowa konsorcjum w skład, której wchodzi 19 podmiotów. Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

 

Całkowita wartość projektu to 29 785 896,24 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 25 282 753,81 zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup oprogramowania do korzystania z e - usług.

logo ezdrowie


 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PRIORYTETU VIII „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU („ZDROWIE”)"
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013 ORAZ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Projekt numer WND-RPDS.08.01.00-02-031/08
 
pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka /SPZOZ/ we Wrocławiu.”
 
 
W dniu 12 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka /SPZOZ/we Wrocławiu.
 
Całkowita wartość projektu to 2 487 872,00 złotych, umowa o dofinansowanie projektu przewiduje refundację kwoty 1 811 252,52 złotych z funduszy Unii Europejskiej. W ramach realizowanego projektu przewidziano zakup : Łóżek szpitalnych wraz z szafkami , Łóżka rehabilitacyjne, Lampy bakteriobójcze przepływowe, Kardiomonitory, Pompy infuzyjne strzykawkowe, Pompy infuzyjne perylstatyczne, Inkubatory zamknięte, Inkubatory otwarte, Perymetr, Tonometr, Unit okulistyczny, Foropter, Rzutnik optotypów, Łóżka reanimacyjne, Łóżka niemowlęce reanimacyjne, Lampy do fototerapii.


 

logo unine

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PRIORYTETU VIII „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU („ZDROWIE”)"
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013
 
Projekt numer WND-RPDS.08.01.00-02-005/08
 
pt. „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.”
 
 
W dniu 29 maja 2009 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Zakup i wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych na potrzeby na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
 
 
Całkowita wartość projektu to 560.717,98 złotych, umowa o dofinansowanie projektu przewiduje refundację kwoty 476.035,78 złotych z funduszy Unii Europejskiej. W ramach realizowanego projektu zakupiono oraz zainstalowano nowoczesny serwer (hardware) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Serwer został wyposażony m. in. w: macierz dyskową (+sieć SAN), 8x300 MB + 8 x 1TB , bibliotekę taśmową, serwer do zarządzania backupem i macierzą, zasilacz awaryjny.
 
Realizacja rzeczowa projektu odbywała się w okresie od 24 października 2008 do 30 września 2009 roku.

 

 


 

logo unine

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PRIORYTETU VIII „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU („ZDROWIE”)"
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013 ORAZ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Projekt numer WND-RPDS.08.01.00-02-050/08
 
pt.: „Modernizacja kompleksu diagnostycznego. Diagnostyka cyfrowa oraz obrazowa dla dzieci i dorosłych”
 
W dniu 18 maja 2009 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja kompleksu diagnostycznego. Diagnostyka cyfrowa oraz obrazowa dla dzieci i dorosłych.”.
 
Całkowita wartość projektu to 3.868.390,71 złotych z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 3.186.809,69 złotych z funduszy Unii Europejskiej. W 2007 roku z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na realizację projektu, przekazano kwotę 525.000,00 złotych. W ramach realizowanego projektu zakupiono nowoczesny tomograf komputerowy oraz przeprowadzono niezbędne roboty budowlane. Ogółem zmodernizowano 443 m kw.
Realizacja rzeczowa projektu odbywała się w okresie od 30 marca 2007 roku do 30 czerwca 2009 roku.

 


 

 

logo UE

Unia Europejska

logo ZPORR
PROJEKT ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PIORYTETU 1 – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW I 3 – ROZWÓJ LOKALNY (Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁANIA 3.4 - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)
 
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006
 
Projekt nr Z/2.02/I/1.3.2/167/04
pt. „Modernizacja wyposażenia Pracowni Diagnostyki RTG w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym we Wrocławiu”
 
W dniu 28.06.2005r. została podpisana umowa na dofinansowanie projekty pt.„Modernizacja wyposażenia Pracowni Diagnostyki RTG w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym we Wrocławiu”
Całkowita wartość projektu 948 217,00 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 711 162,75 zł z funduszy Unii Europejskiej. Wkład własny na realizacje projekty 237 054,25 zł. Niniejszy projekt został zakończony i rozliczony. W ramach zrealizowanego projektu został zakupiony zestaw RTG do prześwietleń i klasycznych zdjęć, z jedno-modułową, zdalnie sterowana ścianką diagnostyczną wraz z systemem cyfrowej radiografii pośredniej CR.