Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Programy UE

 

 

logo UE

Unia Europejska

logo ZPORR
PROJEKT ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PIORYTETU 1 – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW I 3 – ROZWÓJ LOKALNY (Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁANIA 3.4 - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)
 
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006
 
Projekt nr Z/2.02/I/1.3.2/167/04
pt. „Modernizacja wyposażenia Pracowni Diagnostyki RTG w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym we Wrocławiu
 
W dniu 28.06.2005r. została podpisana umowa na dofinansowanie projekty pt.„Modernizacja wyposażenia Pracowni Diagnostyki RTG w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym we Wrocławiu”
Całkowita wartość projektu 948 217,00 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 711 162,75 zł z funduszy Unii Europejskiej. Wkład własny na realizacje projekty 237 054,25 zł. Niniejszy projekt został zakończony i rozliczony. W ramach zrealizowanego projektu został zakupiony zestaw RTG do prześwietleń i klasycznych zdjęć, z jedno-modułową, zdalnie sterowana ścianką diagnostyczną wraz z systemem cyfrowej radiografii pośredniej CR.

 


logo unine

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PRIORYTETU VIII „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU („ZDROWIE”)"
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013 ORAZ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Projekt numer WND-RPDS.08.01.00-02-050/08
 
pt.: „Modernizacja kompleksu diagnostycznego. Diagnostyka cyfrowa oraz obrazowa dla dzieci i dorosłych.”
 
W dniu 18 maja 2009 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja kompleksu diagnostycznego. Diagnostyka cyfrowa oraz obrazowa dla dzieci i dorosłych.”.
 
Całkowita wartość projektu to 3.868.390,71 złotych z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 3.186.809,69 złotych z funduszy Unii Europejskiej. W 2007 roku budżetu Województwa Dolnośląskiego, na realizację projektu, przekazano kwotę 525.000,00 złotych. W ramach realizowanego projektu zakupiono nowoczesny tomograf komputerowy oraz przeprowadzono niezbędne roboty budowlane. Ogółem zmodernizowano 443 m kw.
Realizacja rzeczowa projektu odbywała się w okresie od 30 marca 2007 roku do 30 czerwca 2009 roku.

  

logo unine

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PRIORYTETU VIII „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU („ZDROWIE”)"
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013
 
Projekt numer WND-RPDS.08.01.00-02-005/08
 
pt. „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.”
 
 
W dniu 29 maja 2009 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Zakup i wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych na potrzeby na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
 
 
Całkowita wartość projektu to 560.717,98 złotych, umowa o dofinansowanie projektu przewiduje refundację kwoty 476.035,78 złotych z funduszy Unii Europejskiej. W ramach realizowanego projektu zakupiono oraz zainstalowano nowoczesny serwer (hardware) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Serwer został wyposażony m. in. w: macierz dyskową (+sieć SAN), 8x300 MB + 8 x 1TB , bibliotekę taśmową, serwer do zarządzania backupem i macierzą, zasilacz awaryjny.
 
Realizacja rzeczowa projektu odbywała się w okresie od 24 października 2008 do 30 września 2009 roku.

 

 


 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PRIORYTETU VIII „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU („ZDROWIE”)"
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013 ORAZ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 
Projekt numer WND-RPDS.08.01.00-02-031/08
 
pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka /SPZOZ/ we Wrocławiu.”
 
 
W dniu 12 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka /SPZOZ/we Wrocławiu.
 
Całkowita wartość projektu to 2 487 872,00 złotych, umowa o dofinansowanie projektu przewiduje refundację kwoty 1 811 252,52 złotych z funduszy Unii Europejskiej. W ramach realizowanego projektu przewidziano zakup : Łóżek szpitalnych wraz z szafkami , Łóżka rehabilitacyjne, Lampy bakteriobójcze przepływowe, Kardiomonitory, Pompy infuzyjne strzykawkowe, Pompy infuzyjne perylstatyczne, Inkubatory zamknięte, Inkubatory otwarte, Perymetr, Tonometr, Unit okulistyczny, Foropter, Rzutnik optotypów, Łóżka reanimacyjne, Łóżka niemowlęce reanimacyjne, Lampy do fototerapii.

 

logo unine

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PIORYTETU II „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013.
 
Projekt nr UDA-RPDS.02.02.00-02-026/09-00
 
pt. „Dolnośląskie E - Zdrowie”
 
 

Projekt „Dolnośląskie E - Zdrowie” będzie realizowany na zasadach partnerstwa.

W dniu 12.06.2009r. została podpisana umowa konsorcjum w skład, której wchodzi 19 podmiotów. Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

 

Całkowita wartość projektu 29 785 896,24 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 25 282 753,81 zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup oprogramowania do korzystania z e - usług.

logo ezdrowie


 

 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PIORYTETU II „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013.

 

 

Projekt nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00

 

pt. „Dolnośląskie E-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”

 

 

 

Projekt „Dolnośląskie E - Zdrowie” będzie realizowany na zasadach partnerstwa.
W dniu 14.05.2013r. została podpisana umowa konsorcjum w skład, której wchodzi 9 podmiotów. Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

 

Całkowita wartość projektu 22 079 878,58 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 18 765 687,76 zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup oprogramowania do korzystania z e-usług.

 

 


 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PIORYTETU II „ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013.

 

 

Projekt nr UDA-RPDS.02.02.00-02-002/13-00

 

 

pt. „Dolnośląskie E-Zdrowie: e-usługi dla obywateli”

 

 

 

Projekt „Dolnośląskie E - Zdrowie” będzie realizowany na zasadach partnerstwa.
W dniu 28.02.2014r. została podpisana umowa konsorcjum w skład, której wchodzą 4 podmioty. Liderem konsorcjum został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu.

 

Całkowita wartość projektu 2 402 190,00zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 1 782 300,09 zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup oprogramowania do korzystania z e-usług.

 


 

 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020.

  

Projekt nr RPDS.02.01.01-02-0079/16-00
z dnia 8 marca 2017 r.

  pt. „Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój systemów informacji medycznej w podmiotach leczniczych o zasięgu wojewódzkim”

 

Projekt  będzie realizowany na zasadach partnerstwa.

Całkowita wartość projektu 12 342 854,44 zł z czego umowa o dofinansowanie przewiduje refundację kwoty 10 327 006,51​ zł z funduszy Unii Europejskiej. W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy na zakup infrastruktury i  oprogramowania do korzystania z e-usług.

 


 

 

logo unine

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

NA LATA 2014-2020

 

 

Numer projektu: RPDS.06.02.00-02-0078/16

 

pnZakup sprzętu do pracowniendoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.”

 

 

W dniu 31.07.2017 roku Wojewódzki Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Zakup sprzętu do pracowni endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.

 

Całkowita wartość projektu to 1 255 740,00 złotych, dofinansowanie z UE wynosi 1 066 856,25 złotych. Celem projektu jest wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. j. Gromkowskiego, który wykorzystywany będzie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii. W ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt do pracowni endoskopii: zestaw do wideo endoskopii, na który składają się następujące elementy; 1) tzw. wieża wideoskopu, 2) Zestaw do zapisu w formie audiowizualnej oraz archiwizacji badań wideoskopowych, 3) zestaw do diatermii wykorzystywany podczas badań wideoendoskowpowych.

 

Realizacja projektu w okresie od 24 października 2016 r do 14 grudnia 2017 roku.

 


 logo unine

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

NA LATA 2014-2020

 

 

Numer projektu:RPDS.06.02.00-02-0069/16-00

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: 

 

Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego przez Centrum Medyczne „Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego .”

 

  

 

Całkowita wartość projektu to 10 600 741,54 złotych,

 

Dofinansowanie z UE to 8 624 050,64 złotych.

 

 

Projekt realizowany w formie partnerstwa. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej. Projekt zakłada przebudowę parteru, poddasza budynku C – WSS im. J. Gromkowkiego na potrzeby stworzenia Centrum Leczenia Nabytych Niedoborów Odporności oraz zakup wyposażenia , niezbędnego sprzętu medycznego oraz sprzętu informatycznego.

 

 

 

Realizacja projektu w okresie od 10 styczeń 2018 r do 27 lipiec 2019 r.

 

Aktualności i informacje dla pacjentów

Zagramy w finale WOŚP

W tym roku nasz Szpital postanowił ponownie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Szczegóły naszego udziału w 28. finale WOŚP, który odbędzie się w najbliższą niedzielę tj.12 stycznia znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy.

Więcej…

Ankieta dla pacjentów

Szanowni Państwo

Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, pragniemy poznać Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszym Szpitalu. Zachęcamy i proponujemy Państwu wypełnienie ankiety. Link do wygenerowania ankiety jest umieszczony na stronie internetowej Szpitala w zakładce: ABC Pacjenta - Ankiety.Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu wybranych odpowiedzi, wpisaniu własnych informacji oraz zatwierdzeniu poprzez klikniecie przycisku " Zapisz." 

Dyrekcja i Personel WSS  im. J. Gromkowskiego  dziękują za szczere odpowiedzi i udział w ankietyzacji

Narodowe czytanie z wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski spotkał się w sobotę z małymi pacjentami naszego Szpitala w ramach Narodowego Czytania. Dzieci wysłuchały jednej z nowel.

Więcej…