Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Osiągnięcia szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego swoje działania związane z poprawą jakości świadczonych usług zdrowotnych rozpoczął w 2006 roku w celu uzyskania jak najwyższego zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z misją:

„ZDROWIE - PROFESJONALIZM – NOWOCZESNOŚĆ”.

Szpital poprzez wdrożenie następujących Systemów: Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, Zarządzania Środowiskiem - ISO 14001, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PN-N-18001, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO / IEC 27001 oraz dzięki Standardom Akredytacyjnym Szpitali, usprawnił funkcjonowanie procesów i działań pracowników, standaryzując procedury medyczne i organizacyjne, jak również zwiększył bezpieczeństwo pacjentów Szpitala.

Przyznane przez niezależne jednostki zewnętrzne certyfikaty są dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu, a wdrożone działania na rzecz jakości są weryfikowane podczas kolejnych wizyt kontrolnych przez wizytatorów i audytorów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Polityka


 

 


Certyfikat Akredytacyjny

Umożliwia identyfikację i eliminację ryzyka związanego z hospitalizacją, zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, wymaga ciągłej analizy oraz monitorowania procesów klinicznych.

Certyfikat akredytacyjny


Ogólnopolski Ranking Szpitali

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego począwszy od 2002 r., bierze udział w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" - Bezpieczny Szpital. W prestiżowym rankingu oceniany jest poziom zarządzania, spełnianie wymogów sanitarnych, jakość infrastruktury, działania inwestycyjne, infrastruktura placówki oraz jej kondycja finansowa.

m_certyfikat_9_miejsce_ranking_polskaW rankingu ogólnopolskim w latach 2017 - 2020 Szpital zajmował następujące miejsca:

  • 2020 - 9. miejsce w kraju
  • 2019 - 18. miejsce w kraju
  • 2018 - 16. miejsce w kraju
  • 2017 - 17. miejsce w kraju

 

 

 

 

  

  m certyfikat 1 miejsce ranking wojewodztwoW kategorii Najlepszy szpital w województwie dolnośląskim w latach 2017 - 2020 Szpital zajmował następujące miejsca:

  • 2020 - 1. miejsce w województwie
  • 2019 - 3. miejsce w województwie
  • 2018 - 3. miejsce w województwie
  • 2017 - 3. miejsce w województwie 

 

 

 


Dolnośląska Nagroda Gospodarcza

Dolnośląska nagroda gospodarczaDolnośląska Nagroda Gospodarcza (DNG) to regionalne wyróżnienie przyznawane dla wybitnych przedsiębiorców, wiarygodnych podmiotów gospodarczych i instytucji, których działalność jest istotna dla dynamicznego rozwoju regionu i promocji Dolnego Śląska.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, jako pięciokrotny laureat Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, został wyróżniony Dolnośląską Nagrodą Gospodarczą przez Kapitułę DNG pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 16 listopada 2012 roku podczas XIV Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej.

 

 

 

 

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Dolnośląski certyfikat gospodarczyDolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego jest 5-krotnym laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i objęciu stanowiska przewodniczącego Kapituły DCG przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, DCG stał się najważniejszym Certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej w regionie.

 

 

 

 

 

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001-2015Ocenia zdolność spełniania wymagań i bezpieczeństwa pacjentów oraz obowiązujących przepisów prawnych. Porządkuje i ujednolica działania związane z planowaniem zasobów i zwiększa nadzór nad aparaturą, sprzętem medycznym oraz infrastrukturą. Redukuje rozpoznawane zdarzenia niepożądane oraz monitoruje i doskonali procesy świadczonych usług zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 


Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 14001-2015Wpływa na skuteczne planowanie, weryfikację i doskonalenie działań związanych z ochroną środowiska oraz działania Szpitala na środowisko zewnętrzne. Zapobiega powstawaniu awarii, usprawnia gospodarowanie odpadami i zwiększa świadomość proekologiczną pracowników

 

 

 

 

 

 


Certyfikat ISO 18001

Certyfikat PN-N-18001-2004Zapewnia pracownikom oraz pacjentom wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku szpitalnym. Identyfikuje i monitoruje zagrożenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe. Pozwala na świadome stosowanie środków ochrony w celu projektowania i planowania działań poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.

 

 

 

 

 

 


Certyfikat ISO/IEC 27001

ISO27001 2017Potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji gwarantuje ochronę gromadzonych danych pacjentów, szpitala oraz instytucji współpracujących poprzez zapewnienie poufności, prywatności, jednolitości i czytelności danych. Gromadzone i przetwarzane informacje i inne związane z nimi aktywa są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem.

 

 

 

 

 

 


Inspiracje 2019

m Inspiracje Szpital w konkursie „Inspiracje 2019” zajął 6 miejsce w kategorii Innowacje w szpitalu za projekt „Lider łączący korzenie szpitali wrocławskich”. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

 

 

 

 

 

 

  


Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego

m_zywienie W 2020 r. Szpital otrzymał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”, który potwierdza stosowanie europejskich i polskich standardów w zakresie żywienia klinicznego.

 

 

 

 

 

 

Aktualności i informacje

Aktualizacjia harmonogramu szczepień COVID-19 osób przewlekle chorych i osób w wieku powyżej 60 lat

 

Aktualizacja harmonogramu rejestracji szczepień COVID-19 osób przelekle chorych, szczepienia osób w wieku powyżej 60 lat

Więcej…

Rejestracja szczepień COVID-19 osób przewlekle chorych, osób w wieku 65-69 lat oraz 70+

Otwarcie rejestracji szczepień COVID-19 osób przelekle chorych, osób w wieku 65-69 lat oraz 70+

Więcej…