Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Pobyt w szpitalu

Pacjent może być przyjęty na leczenie do szpitala na 2 sposoby:

  1. w przypadkach nagłych – bez skierowania.
    Wówczas pacjenta albo przywozi karetka albo sam się zgłasza, w sytuacji nagłej i silnej dolegliwości. Pacjent powinien mieć przy sobie dowód osobisty. Jeśli jednak dokumentu takiego nie będzie posiadał, powinien go dostarczyć, najszybciej jak to możliwe. ( Poprosić o dostarczenie najbliższych, rodzinę lub osobiście przynieść tuż po wyjściu ze szpitala)
  2. w przypadkach zaplanowanych – ze skierowaniem od lekarza rodzinnego
    Kiedy lekarz pierwszego kontaktu, w trosce o Twoje zdrowie, skieruje Cię do dalszego leczenia na oddziale szpitalnym, musi wystawić Ci odpowiednie skierowanie. Oprócz niego weź  ze sobą dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i – jeśli tak nakazał lekarz – odpowiednie wyniki badań. Osoby bezrobotne powinny mieć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy.

Co pacjent powinien zabrać ze sobą?

Jeśli masz skierowanie na leczenie na oddziale szpitalnym, powinieneś zabrać ze sobą:

  • piżamę lub wygodne ubranie np. dres
  • przybory toaletowe
  • ręcznik,
  • obuwie zmienne.

Oczywiście szpital zapewni większość z tych rzeczy w sytuacji, gdyby pacjent został przywieziony lub zgłosił się sam w sytuacji nagłej.

Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w odpowiednich izbach przyjęć. Każda izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze poszczególnych obiektów Szpitala. Na każdej z izb przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel. Wszystkie osoby zatrudnione w tych jednostkach zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska, oraz miejsca pracy


Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie zapisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 roku, Nr 164, poz 1027 z późn. zm.)

Art. 57.1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 58 Świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Art. 60 W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno - leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

skierowanie do szpitala,dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala, Pacjent kierowany jest do rozbieralni, gdzie pozostawia za pokwitowaniem swoje ubrania, skąd przekazywane są one do magazynu rzeczy chorych. Aby skrócić czas przyjęcia do oddziału oraz otoczyć Pacjentów profesjonalną i życzliwą opieką, każdy z nich odprowadzony zostaje do odpowiedniego oddziału przez pracowników izby przyjęć. Chory w stanie zagrożenia życia przewożony jest do oddziału lub na blok operacyjny w asyście zespołu anestezjologicznego.

W oddziale szpitalnym Pacjentem zaopiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskaże miejsce na sali, zapozna z Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących na oddziale, Prawach Pacjenta, czekających Go czynnościach i zabiegach, możliwości kontaktu z bliskimi.


Koordynacja leczenia i pielęgnowania

Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na mim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem - podobnie jak na Izbie Przyjęć - posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami oraz miejscem pracy.

Każdym oddziałem kieruje Ordynator, któremu podlegają wszyscy zatrudnieni tam lekarze. Do Ordynatora lub innych upoważnionych lekarzy Oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Godziny udzielania informacji związane są najczęściej z godzinami odwiedzin w oddziale. Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia innym osobom niż pacjent.

Kadrą pielęgniarską, sanitariuszami i salowymi zarządzają Pielęgniarki Oddziałowe, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.

Do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.


Żywienie

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że jej przestrzeganie w warunkach szpitalnych nie jest rzeczą łatwą. W związku z ogólnym złym samopoczucie spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, pacjenci często korzystają z posiłków domowych. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z dietetyczką oddziału lub pielęgniarką dyżurną.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują dietetyczki lub pielęgniarki. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.


Co można przynieść do Szpitala

Przychodząc do szpitala każdy pacjent powinien przynieść: przybory toaletowe /mydło, szczotkę do zębów, pastę, przybory do golenia, grzebień, ręczniki/, kapcie, własną bieliznę osobistą - pod warunkiem jej stałej i systematycznej wymiany na czystą, piżamę i szlafrok. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, maskotki, gry, książki.

Na własną odpowiedzialność pacjenci mogą przynieść do szpitala radia, magnetowidy, telewizory. Należy jednak pamiętać, że używanie ich nie może zakłócać komfortu innych pacjentów.

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, itp. prosimy pamiętać, że Personel Naszej Placówki nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu pielęgniarce oddziałowej odpowiedniego oddziału.


Wypis pacjenta z oddziału

O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty porannej w przeddzień wyjścia.

W dniu wypisu sekretarka medyczna oddziału prosi pacjenta o przedstawienie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego leczenia. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka zwraca pacjentowi Jego dokumenty wraz z kartą informacyjną wypisu ze szpitala i receptami.

Pacjenci wypisywani są z oddziału z reguły w godzinach przedpołudniowych. Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu karetkami pogotowia. Ludziom bezdomnym, samotnym pomagamy w znalezieniu miejsca w domach pomocy społecznej.

Aktualności i informacje

Aktualizacjia harmonogramu szczepień COVID-19 osób przewlekle chorych i osób w wieku powyżej 60 lat

 

Aktualizacja harmonogramu rejestracji szczepień COVID-19 osób przelekle chorych, szczepienia osób w wieku powyżej 60 lat

Więcej…

Rejestracja szczepień COVID-19 osób przewlekle chorych, osób w wieku 65-69 lat oraz 70+

Otwarcie rejestracji szczepień COVID-19 osób przelekle chorych, osób w wieku 65-69 lat oraz 70+

Więcej…