Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Plan kompleksu szpitalnego

plan obiektu

UWAGA:

W związku z sytuacją epidemiczną Ambulatorium ogólne (nocna i świateczna opieka zdrowotna) oraz Poradnie, które były zlokalizowane w budynku A2, tymczasowo zostały przeniesione do budynku C.

Ponadto Ośrodek Żywienia Klinicznego tymczasowo został przeniesiony do budynku A3(pawilon pediatryczny).