Wojewódzki Szpital Specialistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu

Zamknij okno   X

Szanowni Pacjenci,

W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wizyty w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego  zostają wstrzymane do odwołania.

Jednocześnie informuję, iż jest możliwość uzyskania porady przy  wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Porada telefoniczna z lekarzem prowadzącym - kontakt z rejestracją 071/ 700 3000.

Porada udzielona e-mailem: poradnia@szpital.wroc.pl - dla pacjentów poradni dziecięcych, poradnia2@szpital.wroc.pl - dla pacjentów poradni dla dorosłych. W treści e-maila proszę wpisać dane pacjenta oraz nazwę poradni. Powyższe porady dotyczą pacjentów objętych leczeniem w poradni. Wizyty pacjentów objętych leczeniem w programach lekowych będą  kontynuowane, personel telefonicznie będzie informował o miejscu i godzinie wizyty.

Pozdrawiam

Kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Magdalena Pogoda